Osmisměrka #48135 - Jackson Kiddard: Cokoliv, co tě otravuje, ...

Jackson Kiddard: Cokoliv, co tě otravuje, tě učí trpělivosti. Kdokoliv tě opouští, učí tě stát na svých vlastních nohou. Cokoliv tě zlobí, tě učí odpuštění a soucitu. Cokoliv má nad tebou moc, tě učí, jak si vzít svou moc zpět. Cokoliv nenávidíš, je tu, aby ses naučil bezpodmínečné lásce. Čehokoliv se bojíš, tě učí odvaze překonat svůj strach. Cokoliv, nad čím nemáš ...(tajenka)

DKBIOLOGIEITSENMAKARÓNOGB
EHROMADARBPKOMENTÁTORKAOÁ
CMSKLÁDKAIMINTMNKRADESEBB
HOOYLEUDTLMEZAKSÁRKTAVKEO
OTBSOCHATROAJOOĚVPČNMAÍLV
VOFILIÁLKAOMSBDPOÁIŘEČNÍK
KRČMAPOKALYPSAOAVNJSNILNA
AAUTOOPRAVNASKRNAROZENINY
HOLUBICEAAHCRMULRNDBLAMÁŽ
BANDÁŽACCNČOSUBÓLGÁIKRÁVA
TUTGRAMATIKATUNÁLPOTEKARB
ODLIVARLBPLOBRANANSINETŘA
LIBDAKIUPURHCAVPTIÉPYOÁFB
IOAÍPČFKNŠMLUVAAREBMRZFRI
PKZRAECINVOCARPULOPSOCÁČŽ
OAAKTSITNEDNOETCUKVTHNHKE
ZZRAEÚHSFTOSTZKŘÍDAĚAAEAJ
NEUKLÍZEČKAAEEETEVTVRAGFD
ÁTŽČUĚKGIDOVŮRPCSCIRPKLJÁ
MAOIRTÍAAMTPACITRONUŽIALL
KŠRVKSELBDÉEŮBKÁJILVĚNDŽN
AKBKŘOLÁNIMRETGOLATAKAIÍI
LAADĚVOPÁNNLPTAVHCBOVPOCC
TÁGERGADELHEŘPECANOTEDLEE
OAKŘÁVTEŘPAŤTOKUZBTÁDNAMT
, .
https://osmismerky.relaxweb.cz