Osmisměrka #48453 - Jak se jmenuje geografický model území, ...

Jak se jmenuje geografický model území, který je využíván v informačních systémech veřejné správy? ...(tajenka)

ZTACHOMETRÍPAP
ÁRKDELŠUMALRAC
FEDNŮÍBTKTYŇEÁ
ONETSRPTĚBALKZ
RÉEŤUBALÍPNGOE
MROGRMOZMILONA
AKZŮHCSACEŮPOK
CAAŘVDKECFKLMN
EIÍIAIKNÍŽKAIE
CCČBFKAMULETKŽ
HNIAKŠILTOVKAĚ
ANRÁDZĚVHÝCAHN
GGARNÝŽDAAKITE
TAKČIRTAIHCYSP
https://osmismerky.relaxweb.cz