Osmisměrka #48504 - Když víš, za čím jdeš,

Když víš, za čím jdeš, ...(tajenka)

ŇKATAPULTVATSÚPŘEPRAVKACC
OKITUBIČKAAKINATOBRAZABAH
LFAKTURAELKPEAKČILDRHKBLA
BÝÁEOŘVJLČTREDLÁIRESÍTSOO
ANBDMOEMDÍIOŮÝEIZATNAFPTS
JŘPRAPBŠUKMCŽMDCÍVDVRESSR
HAKUTNAENKÁHÍKOSIOSDRŮBEŽ
DEVIIAKETINÁŽAMHVDRATTPFŽ
VSŠMKDČPAOČZAOCÚCUUBSRAIS
TKONAKIKFSNKLRJÍŽUIAEIDNĚ
ACRLÁRRODKČAAMRIFČMZMLÁAV
DSHVPETRŽELSBNCBÍAEYEFKMÍ
ICÝYTEAODSDTOEDKJNPÍSEŇLŘ
CBAANZIKTŽSRLFŠITÁRAPAOSP
ONBGAĚHEÍÓKOAŘTADITSTĎPTR
NÁAHRŘCNLIZLPENSCÁMPKEOŘŮ
EMNNEEYIMOZŘLTVFBHTAZIVED
GĚDTÝMSCMIÍKKEOAHÉOKDLCPU
KTÁTSTPEFSAATNKLROHVAILIŠ
OPŽPKUNITTVRAKETOPLÁNRENK
PEOALKKAOROAVARDZOPLÁIKAA
AČDSUÁVNKUMYTOLOGIEHTDCON
ČELETZMOĚKSÁPYHELCONNHEER
KŤEKIENKTKNITSNIOPTEORIEE
AUTATŇLIAKČIPEČĚTKNOFLÍKH
,
https://osmismerky.relaxweb.cz