Osmisměrka #48849 - Tento světec je u nás již téměř zapomenut. ...

Tento světec je u nás již téměř zapomenut. Dlouho se však i v našich končinách připomínal o svátku narození Páně, tedy 25. prosince. Jeho příběh nepatří k těm veselým. Narodil se ve Španělsku. Matka mu brzy zemřela a otec ho poslal do světa, nejdříve, jak to jen šlo. Důvodem bylo, že chlapec byl těžkopádný, neohrabaný a nepříliš bystrý. Chvíli žebral, aby si zajistil alespoň nějakou obživu, pak se chtěl stát ministrantem, ale nezvládl ani ty jednoduché úkony, které s touto službou souvisely. Nakonec nalezl své životní poslání jako almužník v jednom špitále. Ve sbírání almužen byl velmi horlivý a chudé, kterým takto mohl sloužit si nesmírně zamiloval. Obzvláště rád s nimi také slavil svátky narození Páně. Vnímal, že Bůh se narodil právě mezi těmi nejchudšími. Jednou před Vánoci těžce onemocněl. Přesto vyžebral ještě poslední almužnu, aby své chudé neponechal bez pomoci. Zazpíval s nimi koledu a v osm hodin večer 25. prosince 1604 zemřel. ...(tajenka)

TÁKIFIZLAFOBSAH
SVMEDÚZAAKBAŠTA
AZZIPTLTCANIDOR
KKKÝXHYENAEAFRB
ČATÍAÉNZNNCEKTR
IPPSNTRAIUACŠĚZ
PLASITAKLETIŽRD
EANMTLANKAINHEA
LSEAERÓRAKLVLVE
STNKČKÁSBNIOALO
REKLNŽOŽEOBMVOS
ULAIOPDJLLAOOVL
KÍEPKALTOIHDLEU
ÁNŽASILUKSEÍARC
VAVATSUOSŠRKMAH
https://osmismerky.relaxweb.cz