Osmisměrka #50537 - Jaký titul najdete v naší knihovně?

Jaký titul najdete v naší knihovně? ...(tajenka)

CASARTJEFORT
OAPSKVRNAHAK
EKLEAKDALKKS
IČAIEZLKZČÍA
RIVZNDEÍIĚNH
EDOAÁJBNFZMR
TIDOKYKAIEOO
NŘUŽRAABKCPZ
AVBREPANÁKEB
LESUSBBETAPA
AORBIBLECHAO
GHCĚPSORPVNĚ
https://osmismerky.relaxweb.cz