Osmisměrka #50896 - Pavlova matka má tři syny. První se jmenuje ...

Pavlova matka má tři syny. První se jmenuje Pondělí, druhý Úterý. Jak se jmenuje třetí? ...(tajenka)

MPKAKBELAV
OPONAŇELEZ
ZSMŽKKEAXJ
AIIUNÁRNCĚ
ILNMILTRED
KUÍLLOÚÍLA
AEKATKKTEN
ATLASŠSSNZ
ŠACHOVNICE
CHÁTRALČEB
https://osmismerky.relaxweb.cz