Osmisměrka #53046 - Samčí a samičí výtrusné listy tvoří ...

Samčí a samičí výtrusné listy tvoří oddělené samčí a samičí šišticovité útvary. O jakou skupinu rostlin se jedná ? ...(tajenka)

PAVTÁNOPXEBR
ONALODRDCUAŠ
LÍTNAAHIFLDA
EZOTKŠNEOOÁT
DUBÚRVTDSZKI
NMOSOÉTOEEEČ
ÍIRMTRNLVPDK
KLÝĚÁOEIIKMY
EDNVTŇMZNNAÉ
ROLEIPOTOKST
LUBIGDMAKSED
BNGRAFIKONAY
https://osmismerky.relaxweb.cz