Osmisměrka #53531 - Která česká osobnost je tvůrcem slov ...

Která česká osobnost je tvůrcem slov zeměpis, hvězdárna, látka, ryk, touha, útrpnost? ...(tajenka)

JOBECILSÍČ
SHPURTSEES
KLDROBENKA
FARMARIFTB
PVMJUCŠKKO
TOAPHŘEHOT
ELKČAJNÍKÁ
FAČRAŇNGOŽ
UMYROZÁNSM
BATNYKŽŮNN
https://osmismerky.relaxweb.cz