Osmisměrka #55162 - Fernán Caballero: Existuje síla mocnější ...

Fernán Caballero: Existuje síla mocnější než pára a elektřina: ...(tajenka)

BLACÍRKEVD
OÁTŠTIKAVE
SUEPOMSTAB
ONKONTROLA
RANLEDÁRPK
KMALIČNIČL
AGLOMERACE
HŮHCNEDERK
ALECINEBIŠ
NEJAKTARKZ
https://osmismerky.relaxweb.cz