Osmisměrka #56043 - Jedná se o čirou namodralou kapalinu, o ...

Jedná se o čirou namodralou kapalinu, o něco viskóznější než voda. Má silné oxidační i redukční vlastnosti a mimo jiné se používá jako dezinfekce (konkrétně 3% vodný roztok). Bělicí účinky této látky jsou nenahraditelné např. při odbarvování vlasů. Nachází využití i v technice – v ponorkách je částí pohonného média torpéd. Během druhé světové války byl používán jako raketové palivo. Při smísení s některými látkami (např. hydrazinhydrátem) má samozápalné účinky – tzn. při smísení obou látek dojde k okamžitému samovznícení. ...(tajenka)

SSTUPNICESTA
PPŘÍTELKYNĚP
LUAMAJITELKA
ARNEAKBODÁNP
VHVPCEČARROÍ
OCOECADANOXR
DMHIDÁLJLBDE
UEIMLIAUOODM
BJNOĚBCKTTZA
VBKOMRKEVADI
ÍOSOKOKKOÍRL
ČAKLOKŠARUDG
https://osmismerky.relaxweb.cz