Osmisměrka #56354 - Kde se ukrývají domečky?

Kde se ukrývají domečky? ...(tajenka)

JESLIČKYGORILA
LEPAKVOŽÍŘKAMK
ECINJODBĚLBŘLP
TIJEŽTPAILÍARĚ
UVAKMKLKEŽVŮRT
ŠOVTDEAŘKÍVYSŠ
KLIAŘOTAROBALO
AACRESALDÍETÉI
HJESOĚAKZKNOČV
ÁOUKAVAMLAPOBE
RBUNÁÍBEPOCHAT
DLURPŘÍTELKYNĚ
RAKLUPMAÁZKŠYV
FKÁŽNIČBABIZNA
,
https://osmismerky.relaxweb.cz