Osmisměrka #56396 - Françoise Saganová : " Je věk, ve kterém ...

Françoise Saganová : " Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. .......... ...(tajenka)

APAHŘBETSFEIDOLEMKPŘ
ATNILFOPERACEPAUŠÁLI
TJPŘÍSADAEEDADZÍJEVS
RAKČILUKÁSORKOTOMSCO
OKĚKOKNLTKAKRŮŇŠAONU
LČAKDAÉILAYŽDMMVUREČ
EYTUBČČZAKŮDÉAAPDKDÁ
JMFSEKDOVSOMORHAIOES
BSABAPÍAIBDÝPGKDTLRT
UINTERPUNKCETOMAOKKK
SAÍRRCIAAAŘLZLKRRYUA
OVLŽÁIALNPNKNIÍHKCLK
AEHNSNKVÁOÁATKNOASOÍ
ŤCDIOSLAINPSSÉLFTAVŘ
TAICUTAOAHIOBRÉUEYNF
ÁGMEDIZPĎLCMZBDŽYKIU
NEECKTALKKRRRNBAIGCK
ELNÍYUBYKTAJAEOKUDEE
PEZŽNCCŠELMAPETRŽELR
ŠDELĚEÁSNPŘESTAVBAÁE
, , . "
https://osmismerky.relaxweb.cz