Osmisměrka #56658 - Nápověda k hádání učitele: Pokud jste ...

Nápověda k hádání učitele: Pokud jste nepoznali z našich nápověd křížovek o koho se jedná, vyřešením osmisměrky zjistíte, kdo s tímto učitelem sedí v kabinetě. Jedná se o ...(tajenka)

LIBOMOTUAHULSBO
ATSMOPAUŠÁLEŽUK
KŠUCECAVONUROKN
REBŠHLABYRINTÍA
ERÓANRÁHELCONNT
DGLTFĚÁPKPDKALA
INGIOMONIAELIÉP
TAOČTOVAKLTALDO
AZSKELIPSAOBIBL
CANYLHŇTLČNTROS
EKOAUÚGÍUIARBUI
KÁVÝBONEŘNCNRON
ZNAVAROMOKENICE
ÉBRUTALITASLÁFT
MKŘEPELKAKČIPŠO
https://osmismerky.relaxweb.cz