Osmisměrka #57054 - P. Kosorin : Nejdůležitější věci v životě...

P. Kosorin : Nejdůležitější věci v životě... ...(tajenka)

OKRČMAMLÉKÁRNAN
HMEDÚZAMUČÍRNAE
UEELDUNTJTEORIE
MLCLAYRSEGFRÉZA
OEIDEKÁDAZZIPMN
RKNNRTVTKONGREÉ
OTČUOAAKNOLISCT
SROFBJKÓEEFNPIN
TOMJIAŽŠBHÁÁUŘA
LMUAKILKUVLLVUR
IĚLTMĚAOONLÍSKA
NRTEĚLÁDNAKSDUK
ACDKOŽKASBRADKA
IECATNEZERPERLA
PAŽITKATIRAHCÍM
.
https://osmismerky.relaxweb.cz