Osmisměrka #57062 - Život je jako sněhová vločka. Svůj život ...

Život je jako sněhová vločka. Svůj život začíná když spadne z mraků a umírá když roztaje ...(tajenka)

ŠSOUŠŤÁVAPOSILOVNAAA
ATATEFATŠOBRATNÍKNDP
NRMČVCHBUORŠOKÍLHUAA
CUEIEOAKŽOLSRVŠCMŽLT
EPLTZTREZEDOAÍAORÁKE
NLODRDMLÁIPRPKFJVVBC
TNDHKDOVŮDTDNIČHKIOK
IŠIOÁHNPOEHIKŽCIAVDU
MIELARIAVMPCÁOTELAYR
ENTRTÚKSOOETMAMUBUAT
TJABGŘATTKRAOMŽPOKUS
REŠPÍNATMOSFÉRAÚAHTN
BKRVIBALPARNOOIGTSOO
RCDTUSČERVÍKZFDGNVMK
YEKLAVRTTMVKAPKAIEAE
NAKTUOLÁOĚÚROVEŇLNTR
ZALOTBAKTSIOGEDRUHÁK
AAPORODINANRÁDZĚVHCL
SAFJEDNEMOCNICETKEFA
LAVINAKČIBYRNÁSTĚNKA
https://osmismerky.relaxweb.cz