Osmisměrka #57095 - Co si všichni přejeme

Co si všichni přejeme ...(tajenka)

EIXALAG
KOLEDAA
KRMRÁZR
SHNOÝUÁ
CMISKAŽ
ČASOAPD
VENLTNÍ
https://osmismerky.relaxweb.cz