Osmisměrka #57277 - Kde žijí pohádkové postavy, koruny lesknou ...

Kde žijí pohádkové postavy, koruny lesknou se na hlavách, co je to za místo, kde radost a kouzlo jsou domovem? ...(tajenka)

AAKČOČDA
KOVKRÁŽK
ČMAALOUŠ
AELZTVNÍ
LLISÍOGŘ
OETTTMLT
ZTAEVÍES
IASCHODR
https://osmismerky.relaxweb.cz