Osmisměrka #57327 - Díky čemu funguje větrná elektrárna?

Díky čemu funguje větrná elektrárna? ...(tajenka)

DTUMŘÍŽKAE
IKDESKAKMI
KOŽKRSLIRZ
TŽUYAOGDOA
AENTHREĚZT
FNGIAKJKLN
OKLCLOŠAOA
NAEEDTANHF
BSTONOŽKAT
ÍNANÁMRAZA
https://osmismerky.relaxweb.cz