Osmisměrka #58757 - Petrologie se dělí na vnitřní a vnější děje ...

Petrologie se dělí na vnitřní a vnější děje. Vnitřní děje dále dělíme na povrchové a ..... ...(tajenka)

HDIETALPUA
BECIDŽALDS
ISANNTTOAP
KKKÉÁARMKI
UAČBVKOBNL
ŘPAMÁTKAIE
AKBYAOSLZV
ČŘYELFEEII
KARĚVOPTCN
AYAGENTURA
https://osmismerky.relaxweb.cz