Osmisměrka #58765 - Postupimi je město v

Postupimi je město v ...(tajenka)

NOBNOBLUDA
SPANŘBOUŘE
NEDÍMANDÁT
ĚRZTRNKARI
ŽAÍÓÓDĚÁAK
EZJJNAVMDE
NAUMTALENT
KBLESKEJUA
AKYTOMCBBK
SUKOPŮVODU
https://osmismerky.relaxweb.cz