Osmisměrka #58813 - _______________________________ (tajenka) ...

_______________________________ (tajenka) patří k nejvýznamnějším památkám evropské gotické malby. Tvoří jej devět deskových obrazů, představujících scény z christologického cyklu – dětství Ježíše Krista, Kristovo utrpení a Zmrvýchvstání. Skupiny vyobrazení zároveň odpovídají nejdůležitějším církevním svátkům. Tyto deskové obrazy vznikly v letech 1345–1350 a nyní originály nalezneme v Národní galerii v Praze. ...(tajenka)

VGRAVITACE
ANYTŠEKBHP
NEOMÁČKAAŘ
ÓMŠTIKASLÍ
ZEBŽERAÁOB
EŘULOŽHLUĚ
SRDDÉESKPH
DUÍRVÝCYKK
NAKROTOMAL
UABTILDOMS
https://osmismerky.relaxweb.cz