Osmisměrka #59067 - Jak se nazývá vzkaz, který sdílejí nejen ...

Jak se nazývá vzkaz, který sdílejí nejen zamilovaní, ale i ti, kdo si vyměňují dárky, vyjadřují lásku, romantiku a přátelství? (Tento den je pojmenován podle svého patrona svatého.) ...(tajenka)

AKTSIOGE
RVADRDOL
ĚČASOPIS
VZELEŇLE
EBOMBANT
NAKLOHÝN
ÁKALEBAK
PAVILONA
https://osmismerky.relaxweb.cz