Osmisměrka #59192 - ...... jsou třídou bezobratlých živočichů, ...

...... jsou třídou bezobratlých živočichů, patřící do kmene ploštěnci, kteří žijí parazitickým způsobem života. Je známo zhruba 5000 druhů, jež parazitují u všech skupin obratlovců, zejména pak ryb a paryb. U člověka je v ČR každý rok zachyceno až 35 případů a mohou mít délku až 10 metrů. ...(tajenka)

AKČEJÍBANÁBŽDTA
STRUKSAMOTAHAAB
ATEZAKLETADALKS
SEVÁMŘÍPRKARHEO
FPÍVEÍKŘALNPCLL
MORĚRŇNEKÁVUITV
BRRRAKŠZÚRÁNMJE
OOOMMAADKENAPEN
CDZAAKTÍRNČNUHT
HNORNINVYELRLCK
NIDEKTÍKTGIÁSAA
ÍCTÁAEKAKPULSRB
KEDLUBNAVARPOKL
LABČÉLICENCECEA
PINZETAPERITIVM
https://osmismerky.relaxweb.cz