Osmisměrka #59494 - změna

změna ...(tajenka)

LŽÍCECIVASARKASTROLABODZO
EIGRELAZAKMSTONOŽKADÁKICM
ZĚTÁRAPANORÁMANANRĚMOKALT
NAHRÁVKAÉJAONAKTUOLAEKMYS
EZCÉESTTTKFÁSGHDTOŽDNĚATT
MUAIKÍLDNEPŠUEEAÁKPIPNNOŘ
IAKRČMAÁAIIOKCFNGŘZEČYTHE
DPYEŮKIASPGROOTOEORZUKOLL
KSUTRDPNKADRTYBDRRNŮBDAAN
AFHNNASALKPOREMRGPAHEĚIKI
ROŘITUMAĚNYKLĚMUAEGCLVACC
TTBEBEKIEĚÚÍTBDOJNICESKEE
ÁKEOCOOUKBNBADESEBTITŤVCI
HATINUMOKABELREBEGÁTRŠAIM
CUTCRABSORPŘAKILKRTÁIRBTE
AYEMTEMÍCHAHÁJMTATOTEMÉSD
KRKIUETIROETEMÉNSERVISLÁI
TEKÁTCCNANĚMDORÁČOKBAOOČP
EAAAĎSHAAVVENÁPICRAMVJKSE
PMNKKAEOKLZJHNOTEBDNFIUVL
LAČŇÁŽLZLIAEEAPVIÁÍZIJŘEŠ
ÁGEUJJOKRALGRFEZSKŘIÁTOTU
KNLRARIKÁCPPNTNEKITUBHĚRM
YESEMJSLONÍKAAŇMAKČETJOVD
OTSMOKINGPUTAKNIDORÁHOPNK
. .
https://osmismerky.relaxweb.cz