Osmisměrka #59603 - Pane vrchní, na ten guláš čekám už více než ...

Pane vrchní, na ten guláš čekám už více než dvě hodiny. ..... ...(tajenka)

DTITULECPODAOČK
ÁROTÁZYLATAKNUŠ
HELIGONKAANIŘEP
TCESEMAFORSNECŘ
SEIDEMOKEAMICIÍ
GPÁBUCHTADNLINŽ
LTABSERKYÁMKNRI
AEILKÁTĚVKOIEOV
DANVOLÁRKSALKBN
IKSTMVAOEAVOODI
ONTFUTNMŘKEPNOC
LEIRNECAGELEDOE
ALNÁICIRKUSAŽDO
REKZTÁNMYŠLENKA
AČTEANBEČUÚSTAV
, .
https://osmismerky.relaxweb.cz