Osmisměrka #59857 - Jak muž dokazuje, že myslí na budoucnost?

Jak muž dokazuje, že myslí na budoucnost? ...(tajenka)

KBEROUPKÍSMID
VACEĚĚBAAĚSDY
PZIZKNIBRRĚIF
VANELAYKUJTOM
HRVRUBATELTOÍ
VCIVBOSPABVTN
ĚHTAONIPAVAÁT
ZIOOVSKLADSNR
DVRMNAMSILATA
ÁAPOAJJLOUŽEM
RCETELOIRBAKV
NEDONROZBUŠKA
AVARTOPĚTŠOÉJ
!
https://osmismerky.relaxweb.cz