Osmisměrka #60270 - Kdo je osoba, která podporuje, propaguje a ...

Kdo je osoba, která podporuje, propaguje a proaktivně následuje koncept Zero Defect? ...(tajenka)

ŽÁDNABŇŇČZ
MATRACEBIM
EKJKRVSENO
CVOEOAÁNKR
HŮDRSMBZAT
ORÚEHLIÍÁS
BOFCEAINEÁ
OBECIPEČÍŇ
TLHCTPHEKK
PAŇEŠRSROY
https://osmismerky.relaxweb.cz