Osmisměrka #60708 - Komunitní práce je

Komunitní práce je ...(tajenka)

METRODASMĚ
ŘUEJÉÍCÍKV
YVOKLTÁNÍA
PODPOOPROV
ÁNÍZMLĚAFA
NYVRADOIDT
ÁMCIMÍRGSA
TNÍHOMSPIG
OMONARCHIE
LEČENSTVÍR
.
https://osmismerky.relaxweb.cz