Osmisměrka #60814 - Přijde paní k doktorovi, svlékne se, doktor ...

Přijde paní k doktorovi, svlékne se, doktor ji prohlédne a povídá: " Paní, vy jste jako řípa ! " ...(tajenka)

LABYRINTCERTIFIKÁT
DTNMPAYOLYMPIÁDASL
VIÍITEVETPŘÍSTAVBA
OZLALSKÁKZMOTOKÁRA
JOAKITEGRENEDDRAKJ
TIGVRÁSTLPKONZOLAO
ERUONETOOASYMBOLSG
ČUNKŠPDIRNNDVÍŘKAU
KKAATIZREVINUAVÁMR
ANINEBODOPANZIBABT
" ? " " , ! "
https://osmismerky.relaxweb.cz