Osmisměrka #61101 - Dokument, který slouží k podání zprávy o ...

Dokument, který slouží k podání zprávy o zdanitelných příjmech, odpočitatelných výdajích a dalších údajích, jež jsou relevantní pro výpočet různých daní ...(tajenka)

ECINVOLUKDRÁHAR
ANONYMITARMÁDAE
HJÍDELNABODZOAD
MARGORPDASKVRNA
AHDĎŇSOUSTAVAUK
RRKIOIVPALRPTRC
RAKVCNŘĚRIÉOPTE
ÉNKÍŘEHOTNSRASC
IIOEDTBTEAKCAFA
RCLSTUŘRLKIEÓKR
EEÍZKABOEIRLSAG
TŇKVNÁNKGTIÁNLI
XVILDOÍYRERNŽTM
ECAZILANAKTÍMOE
ELIADEMĚMONTÁŽP
https://osmismerky.relaxweb.cz