Osmisměrka #61204 - MLÍČKO JÍ NECHUTNÁ, BOJÍ SE MYŠÍ, PŘESTO ...

MLÍČKO JÍ NECHUTNÁ, BOJÍ SE MYŠÍ, PŘESTO VŠAK NA JMÉNO KOČIČKA SLYŠÍ. KDYŽ JE DÁTE DO VÁZY, VŮBEC NIC JIM NESCHÁZÍ. ...(tajenka)

OBCHODELHOKELAD
INHALÁTORTOBOHC
AKTARKOTSIRAVHD
KANHELIKOPTÉRAC
DSÁJŇAKČIRPAPÍH
ŮKBBERAHOLBOVKV
PUŽEHBCŠHĚDKKÍĚ
SRDSÍUÁINAAÍRNZ
OOŮTLDAKRENJYČD
HZVSASAODAIKSEI
JUĚEKBVNBZLMAŘČ
ÍMRLETÁKVĚEAÉVK
SPALOVNAMJŠJŽRA
ODLETOFUBAAÁÁÍP
ŤELREPMOTORKANŽ
https://osmismerky.relaxweb.cz