Osmisměrka #61245 - Přišla kmotra po večeři, stoupla si u ...

Přišla kmotra po večeři, stoupla si u našich dveří. Neuhne, když pes zaštěká, jenom kohouta se leká. Co je to? ...(tajenka)

LAKFDOHLED
AITRARFICT
NRTAYZTSNE
IÉRXPSOAEC
TTOGEOALVI
EPZBLTLTKN
ČAÁÁAÓYAEA
NDNRMLBŘRT
OABODZOUFS
KAPKAKKNSA
https://osmismerky.relaxweb.cz