Osmisměrka #61446 - Jaké číslo se vždy zvyšuje a nikdy nesnižuje?

Jaké číslo se vždy zvyšuje a nikdy nesnižuje? ...(tajenka)

TŽIDLEILÓF
VBMPATISON
ŮRKAKNELÁP
BAÁOČŘLJSA
INDVŽETŮUR
OKOSMETIKA
GABOFINANT
RĚŤEČEPKĚY
ADZÍJOTLAK
FJELENICEK
.
https://osmismerky.relaxweb.cz