Osmisměrka #61684 - Až dorazíš ke stovce,

Až dorazíš ke stovce, ...(tajenka)

PTLAČENICE
FANTOMAAKT
ATEGABVATS
TEPTRTVVÁM
IBKEOJSAKI
NAÁKJEHLAN
UNRIDŮCSLE
MÍODPOROPR
IKPAKČYTHÁ
ODSCEKUŽEL
https://osmismerky.relaxweb.cz