Osmisměrka #61738 - Kolik "K" je v tajence?

Kolik "K" je v tajence? ...(tajenka)

AKNIMAMKBC
NADLAŽBAEY
IINFARKTCK
ŠIŠKAEČEIL
AANKLAJEVI
MVKIRÁESAS
VATSÍŘPNJT
ÁLMAUMINII
KÁVOVARKPK
APBMIGRÉNA
https://osmismerky.relaxweb.cz