Osmisměrka #62005 - „Jaké zaměstnání má vaše dcera? “ „ Dělá ...

„Jaké zaměstnání má vaše dcera? “ „ Dělá zástupkyni v lázních.“ ...(tajenka)

AAZAKÁNECAVREZEROZODGAAO
BKOAŠPERKOVNICERHOHRAČKA
UKZTKAPŘÍKOPŘEDLOHASTUNV
LREPRÍZAAUOVCDPMŇFJORDIT
AČCUJOŘEVKGALUGEINAKOLVI
PMINCEPPUPRZŘLLČCKAMDEOM
KANINALSLECEEEKMČIROEARA
ÍSJÍZDAŠMCCLZADALÁNONSKN
NPEŘINAOÚIKÍBLPKŽNNVFŠUY
VALPTTLMPNONLUUHÁCÓOOOCD
OKOUIGEOÁŽMAOPLMOTNLTMNK
NAKČAZÉLORPHKHŘBETĚEAEÝR
ÁAKZAGORDTOVÁRNAÁBEVDSBD
NYROZVODYÚTNDKINOSÁLKEPÁ
AUADCERKAKÍJAČAKINILKCRV
BIEAKITEMSOKNPODLOŽKATŮK
? ! "
https://osmismerky.relaxweb.cz