Osmisměrka #62020 - První pozice na zámku je

První pozice na zámku je ...(tajenka)

TOADORÍŘPLOBJEKTIVAE
AINECINROBDOCARCKKRI
KHIPSIPDOPÝAŇKÁHOFÚR
VRTRLIKROMMOTFVYIÁKE
OASETMOKÁAKBSÉANERIT
HBOSUŠÍKLDALUŠTĚNINA
CĚHEPŘÍKAZEAOAATEGAB
ENTEPGENERÁLKAMČRKMČ
LKEKTRAMPOLÍNAKTORAK
PAPRŮVODRDOLIANUBIRT
https://osmismerky.relaxweb.cz