Osmisměrka #62091 -  Na jakou otázku nikdy neodpovíte ano?

 Na jakou otázku nikdy neodpovíte ano? ...(tajenka)

OSADARHODU
SŽAMRAFAIN
AEPKNOKNPI
RSRRLŽJILR
DÝVIOESFOY
ÁKBLÁSTOMP
SOSPÍLBIÍL
MRSIRÉNATY
AKŽURDÁVKC
ŠADANVÁNAA
?
https://osmismerky.relaxweb.cz