Osmisměrka #62147 - S radostí přichází, se smutkem odchází. Co ...

S radostí přichází, se smutkem odchází. Co je to? ...(tajenka)

PVPFARMÁŘKAASRR
AIÁAKREJARFKVÁO
KSČPRAVOPISŽĚMT
RAKČIBARKZDUTUÁ
ÁMALECILHURTOZR
ČOTRAVARĚVOPNIE
OBRUČDĚSEVERÁKL
KTORMSÍTNDAŮZAE
OAAAFĚOŘEÁKDOMC
ŘBIZNOLNTVRUREK
EÁNANORKDKĚCDNA
NKABLÍKMYATHÁOM
ÚŘEDNÍKIÁNUYVLL
ANILESYKÁTĚVKOA
ECAKIFILAVKERMP
.
https://osmismerky.relaxweb.cz