Osmisměrka #62192 - Má funkci informační, vzdělávací, komerční, ...

Má funkci informační, vzdělávací, komerční, zábavní, reklamní a kontrolní. Co to je? ...(tajenka)

ENERGETIKAKNARB
NÁJEZDAKVÍDŽBÁN
MÝAKLETADALKSÉS
HCHOBOTKŘEPELKA
OHÁCFOKAKVÍCPEL
ROVHAKTOGNIRAMÁ
ODDRKDMUŠKÁTTAM
SNAÁTELEVIZEEIA
KÍNMOPPAVILONLN
OKAVRABOBULETŽR
PDAKESAPBARHKĚÍ
EASTEROIDÁLŘATT
RPURHCCHLADÍDUS
ADKREDENCIAVKOI
ČOČKAŠTANINALSČ
https://osmismerky.relaxweb.cz