Osmisměrka #854 - Paní Kalianková se ptá Pepy: "Kam jsi dal ...

Paní Kalianková se ptá Pepy: "Kam jsi dal těch 200 korun, co jsi dostal na nákup?" "Jednomu staršímu muži." "Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dělal?" ...(tajenka)

JASNOBFČPŘÍČINASŽKNE
PAKTÁLPSPECIBMNUESOA
IOUTARMÁDADKSOIKLETT
NRLŠSDAAŽNOOÁTŠNVLRO
HTKKAOAKÍIZVŇOAĚABAN
AAAAKPKTNFVEKRMNOFKM
LUGSIAČIYOUMYSEMAŠLE
ÁTITRDONÁŠKAÚPBZIKET
TOLRTRBANALITAOKNACM
OMOOKODSBALLLLDÍKHAU
ROTLETOCHLADEOEŘUARŠ
OBIBLIOTÉKAOAVMTBNEL
ZINKENSEČCZPKNIEÁGLE
BLAKČOKIHPÍLMASVTÁEC
UŽDZOMDÝHNLAÝÍESORCN
ŠÍĚBÍZNROOHTDMATRIKA
KCJIĚMVTDREKTORÁTKAŠ
AEEVAZELÍNAAODHADOLJ
MVHOOBIRTNEMALRAPNTE
TÁIRAVKITNAKČIŽLJAOG
" ! "
https://osmismerky.relaxweb.cz