Osmisměrka #939 - Muž je sám na pustém ostrově. Na nejbližší ...

Muž je sám na pustém ostrově. Na nejbližší pevninu to je 5 kilometrů a on neumí plavat, ani nemá k dispozici žádný přepravní prostředek. Bez cizí pomoci se přesto zachrání. Jak? ...(tajenka)

PONAPODOBENINAČ
KTELEGRAMINERÁL
IRONIECAMALKERÁ
AUSTROMONARCHIE
OKECITYKLAPKAŽC
BÁBOVKATVÍKVBOU
VVOAAKLKSAADISL
AATBBEANČELSLVO
ZSLUPMIZZUBIIĚV
ÚÍREAČMRÁDOZTTE
KTČAKŠATHÍRMAAK
OTLAKTAPOLŮZCDO
ZPĚVAČKANNVNEÍČ
ARÉNANEZNAKSELK
TSETORPOTRAVINA
.
https://osmismerky.relaxweb.cz