Osmisměrka #37331 - Panda dokáže žrát i 12 hodin denně. ......

Panda dokáže žrát i 12 hodin denně. ...... ...(tajenka)

ČAKČIFARGDŽUNGLETOVAČKAL
OLVÍPŘEHLEDPHROMADAMBSKĚ
KÁRUČNÍKDCŽRANOPOLVRATŽK
EŠANILAMOKBOARLVMOZOLŘOP
CUKROVARVUÁTAIŮEJPEFEÍKR
AAHÁVONVORNLKRNHFOZITŠOŮ
TPPITPDÉŘTOAPCNÁRNGNDKPK
UĚSVTEUDUSCKRŘHLÁOEUOAAA
MEYAKRTŠOEISOAÍMZMSARRMZ
OECKNASRKDTÍSNĚŽEFKNFTBK
ÉSHINZZPVAÁLBTECILHURTIA
RRIUBZOEIČTVAUTNGVOAČSNK
ÉJAKČIŽLTKNKKKGPAENFKIKD
TSTTAPHOIANANASÁMDHIAVUÁ
PFRAŠKAXRBLRVMNTOCÁDCRBL
AMINERÁLEYOAPLAEÍDÁVNEÁK
DUČAKESAPVDMEAAŘYMVMKSTS
AMKRAVATAKNELPHBRHRANAOE
RIATRÍZJEGALOIDALGPOHÁRL
BEISKRÝŠEZPĚVAČKAKČIBABB
. .
https://osmismerky.relaxweb.cz